Hout-recycling

voorbeeldfoto

Storten van hout is op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen niet toegestaan.
Gescheiden inzameling voor hergebruik of recycling of bedrijfsmatige verbranding is derhalve de aangewezen weg.
Geef houtafval af aan een erkend inzamelaar.

All-Round BV is een erkend inzamelaar van alle soorten resthout en geplaatst op de VIHB-lijst.
Dit houd in dat All-Round BV naast zaagsel en houtvezel ook het afvalhout op milieu verantwoorde wijze afvoert en verwerkt.
Resthout wordt weer gebruikt als grondstof voor o.a. spaanplaat, MDF, zacht – en hardboard, papier, karton of energiewinning.

Resthout wordt onderverdeeld in:

  • schoonhout (klasse -A- hout)
    onbehandeld hout; bijvoorbeeld balken, vloerdelen, trap elementen, dakbeschot, tengels enz.
  • afvalhout (klasse -B- hout)
    Diverse plaatmaterialen (alleen schoonhout)